Στην Κλινική γίνονται δεκτές όλες οι ιδιωτικές ασφάλειες.

Το Λογιστήριο Ασθενών είναι πλήρως ενημερωμένο σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτεί κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία για την ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων των πελατών τους.

Το Γραφείο είναι αρμόδιο να εκδώσει και να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα διευκολύνοντας τον ασθενή με κάθε δυνατό τρόπο προκειμένου να αποζημιωθεί από την Ασφαλιστική του Εταιρεία.

Ασθενείς που κάνουν χρήση της Ιδιωτικής Ασφάλειάς τους, έχουν τη δυνατότητα κατά την ημέρα του εξιτηρίου να υπογράφουν συναλλαγματική 60 ημερών, παραλαμβάνοντας από την Κλινική όλα τα σχετικά παραστατικά ώστε να τα καταθέσουν στην ασφαλιστική τους Εταιρεία και όταν τους καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό να προχωρήσουν στην εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς την Κλινική.