Το Γραφείο Κινήσεως - Λογιστήριο Ασθενών είναι αρμόδιο για την παροχή οποιασδήποτε οικονομικής πληροφορίας, τόσο για τους Εξωτερικούς όσο και για τους Εσωτερικούς ασθενείς της Κλινικής.

Όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Γραφείου, οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με οικονομικές χρεώσεις για όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην Κλινική καθώς και για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες που αφορούν την νοσηλεία των εσωτερικών ασθενών.

Το Γραφείο Κινήσεως - Λογιστήριο Ασθενών λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 π.μ.- 21:00 μ.μ. και το Σάββατο από τις 08:00 π.μ.- 16:00 μ.μ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 211 99 09 900 & 210 45 20 604
Εσωτερικά Νούμερα: 100,101,102
Εσωτερικά Τηλέφωνα: 100,101,102

Η εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων των ασθενών γίνεται με τους κάτωθι τρόπους:

Μετρητά

Πιστωτικές Κάρτες

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κλινικής μέχρι την ημερομηνία του εξιτηρίου.

Επιταγές με λήξη την ημερομηνία του εξιτηρίου