Στην περίπτωση προγραμματισμένης εισαγωγής ο ασθενής θα πρέπει είτε ο ίδιος, είτε μέσω του θεράποντος ιατρού του, να προγραμματίζει την εισαγωγή του καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της κλινικής δηλώνοντας το όνομά του, το όνομα του θεράποντος ιατρού, τα στοιχεία επικοινωνίας του και το είδος του δωματίου που επιθυμεί (η οριστικοποίηση του δωματίου γίνεται κατά κανόνα την ημέρα και ώρα εισαγωγής, πάντοτε σύμφωνα με την πληρότητα της κλινικής).

Κατά την ημέρα εισαγωγής ο ασθενής προσέρχεται στο Γραφείο Κινήσεως προκειμένου να εκδοθεί το Δελτίο Εισόδου Ασθενούς και είναι απαραίτητο να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Βιβλιάριο Υγείας

Εισιτήριο από τον Ασφαλιστικό Φορέα (αν η εισαγωγή γίνεται με Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα)

Εντολή & Οδηγίες του Θεράποντα Ιατρού

ΑΜΚΑ

Αριθμός Συμβολαίου ή κάρτα νοσηλείας σε περίπτωση χρήσης Ιδιωτικής Ασφάλειας (σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής υποχρεούται να γνωρίζει και να ενημερώσει την κλινική για τη θέση νοσηλείας που δικαιούται βάση του συμβολαίου του).

Μόνο κατά την ημέρα εισαγωγής του ο ασθενής μπορεί να δηλώσει χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και όχι εκ των υστέρων.
Στη συνέχεια θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή (κατ’ ελάχιστο 30%) στο Γραφείο Κινήσεως - Λογιστήριο Ασθενών.
Πολύτιμα κοσμήματα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μεγάλα χρηματικά ποσά φέρονται από τον ασθενή με δική του ευθύνη.
Για τυχόν απώλεια τους η κλινική δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται στην απομάκρυνση από το δωμάτιο να ασφαλίζονται τα προσωπικά αντικείμενα.

Διευκρινίσεις:

Η κλινική δεν φέρει ευθύνη για πολύτιμα αντικείμενα των ασθενών κατά διάρκεια της διαμονή τους.
Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες σχετικά με την λήψη φαρμάκων και την διατροφή των ασθενών κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σκόπιμη και επιθυμητή είναι η προσκόμιση κατά την εισαγωγή προσφάτων και παλαιοτέρων εξετάσεων (αιματολογικές, βιοχημικές, απεικονιστικές, καρκινικοί δείκτες, triplex κλπ) για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ιατρών καθώς και την αποφυγή περιττών επαναλήψεων αυτών αλλά και την σύγκριση τους με νέες προκειμένου περί ασθενών με χρόνια νοσήματα.