Η ΥΨΗΛΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΑΙΤΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Αλεξάνδρα Κουτσοβασίλη MD,
Επιστημονική Υπεύθυνη του Νεφρολογικού Τμήματος και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού,
Γενικής Κλινικής Πειραιώς «Ιπποκράτης»


about-image about-image

Επιστροφή