Σύντομα κοντά σας

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 45 20 604 - 210 45 20 632, Fax:210 45 20 662